KlientGIODO
BrandGIODO
Zakreskey visual, branding, webdesign
Data2008

Opracowanie logo GIODO wraz z księgą Corporate Identity oraz zaprojektowanie serwisu i nawigacji  www.giodo.gov.pl

Celem zmiany wizerunku GIODO, od samego początku było budowanie pozytywnego wizerunku nie tylko przed obywatelami RP ale również przed partnerami, z którymi współpracuje GIODO. Jako instytucja  stojąca na straży praw danego obywatela czy firmy, powinno być postrzegane jako urząd przyjazny, poważny, jednocześnie posługujący się jasnym przekazem.

 

Znak graficzny, który jest nieodłącznym elementem logotypu GIODO to symbole konsolidacji  działań, stabilizacji i pewności. Struktura całego logotypu oparta jest na znaku oraz  pełnej nazwie urzędu. Logotyp GIODO na tle partnerów z krajów Europy i poza nią, którzy zajmują się ochroną danych, jest elegancki i przejrzysty oraz mocno rozpoznawalny.

Opracowanie i standaryzacja wszystkich dokumentów urzędowych była konieczna ze względu na wprowadzenie nowego logo i opracowanie serii materiałów informacyjnych dla urzędu. Ze względu na rozbudowaną strukturę organizacyjną i korespondencje różnej treści (różnej ważności) przewidziano wzory papierów dla każdego z działów (departamentów), z orzełkiem i/lub bez.

Layout graficzny i opracowane struktury i nawigacji serwisu www.giodo.gov.pl

Prace graficzne poprzedzone były wykonaniem analizy poprzedniej strony. Raport o stanie serwisu sugerował zmianę nawigacji i architektury informacyjnej. W oparciu o ten raport i nowy wizerunek GIODO została opracowana nowa odsłona serwisu. Do tego celu również zaprojektowano ikonografię.